Jesteś na stronie: UNIEWAŻNIENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 07/2021

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

UNIEWAŻNIENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 07/2021

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

UNIEWAŻNIA

 

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 07/2021 ogłoszony 09.03.2021 r.
w zakresie:

1. Świadczenia medyczne udzielane przez pielęgniarkę w sali zabiegowej implantacji stymulatorów oraz echa przezprzełykowego Oddziału Kardiologii.

 

Uzasadnienie:
Odrzucono wszystkie oferty.

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 18.03.2021 r.