Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 16/2022 ogłoszony 08.07.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 16/2022 ogłoszony 08.07.2022 r.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 16/2022 ogłoszony 08.07.2022 r.
w zakresie :

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji (7:00-15:00) oraz pełnienie dyżurów medycznych.

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Zastępca Dyrektora Szpitala

lek. med. Sławomir Gołaszewski

 

Białystok, 27.07.2022 r.