Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 28/2021

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 28/2021

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 28/2021 ogłoszony 04.08.2021 r. w zakresie :

  1. Ortopedia (świadczenia ambulatoryjne, hospitalizacja całodobowo wraz z zabezpieczeniem dyżurów medycznych oraz świadczenia medyczne SOR)

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Sławomir Gołaszewski

Białystok, 09.08.2021 r.