Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 47/2020 DDO

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 47/2020 DDO

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 47/2020 ogłoszony 26.11.2020 r.
w zakresie :

​ Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę, lekarza posiadającego
I stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiodiagnostyki
w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

 

Uzasadnienie:
Odrzucono wszystkie oferty.

Dyrektor
dr n. med.
Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 15.12.2020 r.