Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 50/2018 ogłoszonego 21.06.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 50/2018 ogłoszonego 21.06.2018 r.

                                   
                  Samodzielny Publiczny
                Zakład Opieki Zdrowotnej
       WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
                im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 50/2018  ogłoszonego 21.06.2018 r.
w zakresie :


​- Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów  Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej.

 

Uzasadnienie:
Nie wpłynęła żadna oferta.

  

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

                       


Białystok, 29.06.2018 r.