Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 64/2017 w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa endoskopowego na rzecz pacjentów Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 64/2017 w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa endoskopowego na rzecz pacjentów Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn.  zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 64/2017  w zakresie :

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa endoskopowego na rzecz pacjentów Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej

Uzasadnienie:
Nie wpłynęła żadna oferta.

                           
Białystok, dnia 23.10.2017 r.