Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 64/2018 ogłoszonego 16.10.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 64/2018 ogłoszonego 16.10.2018 r.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 64/2018 ogłoszonego 16.10.2018 r. w zakresie:

Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych. 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

Białystok, 25.10.2018 r.