Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 08/2018

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 08/2018

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn.  zm.)

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 08/2018  w zakresie :

1. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego z funkcją pielęgniarki koordynującej pielęgniarstwem anestezjologicznym  w Bloku Operacyjnym

 

 

Uzasadnienie:
– Odrzucono ofertę, która wpłynęła.

                           

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 15.12.2017r.