Jesteś na stronie: VII Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

VII Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Pod hasłem „PO STRONIE PRZEŻYCIA” w dniach 16-20 września 2019r. odbędzie się Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.
Tegoroczna edycja kampanii skupi się w naszym kraju na profilaktyce tych nowotworów, wczesnego ich wykrywania oraz leczeniu nowotworów tej okolicy, ale również na podkreśleniu konieczności starań o jak najlepszą jakość życia chorych na nowotwory okolicy głowy i szyi po leczeniu przeciwnowotworowym.

Raki głowy i szyi to nowotwory złośliwe występujące w obrębie wszystkich narządów głowy i szyi – z wyjątkiem mózgu. Są to głownie raki: wargi, dna jamy ustnej, języka, migdałków, gardła, krtani, nosa i zatok przynosowych, tarczycy, skóry twarzy i szyi.
Pod względem częstości występowania zajmują 6 miejsce w Polsce.

W 2013 roku raka głowy i szyi zdiagnozowano u prawie 11 000 osób. W tym samym roku w Polsce w wyniku choroby zmarło 6 000 pacjentów – to ponad dwa razy więcej niż rocznie ginie w wypadkach drogowych.

Ponad 60% pacjentów już w momencie postawienia diagnozy znajduje się w zaawansowanym stopniu choroby. 60% z tej grupy umiera w ciągu 5 lat.

Jeżeli nowotwór z tego obszaru zostanie zdiagnozowany we wczesnym etapie zaawansowania to stopień przeżywalności wynosi nawet 80-90%

Czynnikami ryzyka rozwoju nowotworów okolicy głowy i szyi są: alkohol, papierosy, przewlekłe drażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. przez źle dopasowane protezy, ułamane korony zębów, przewlekła stany zapalne). W Polsce podobnie jak w innych krajach Europy, obserwuje się nowe zjawisko, określane jako „fenomen epidemiologiczny” tzn. wzrost liczby nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi u ludzi poniżej 40 roku życia, którzy nigdy nie palili ani nie nadużywali alkoholu. Grupa ta określana jest jako młodzi dorośli. Badania naukowe wskazują, że czynnikiem potencjalnego ryzyka w tej grupie jest infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Nowotwory Głowy i Szyi, poza tym, że stanowią zagrożenie dla życia pacjenta, powodują utratę mowy, zaburzenia procesu komunikatywnego, deficyty w obszarze podstawowych zmysłów, zniekształcenia twarzy, a co za tym idzie – poczucie wykluczenia, ostracyzmu społecznego i znacznego utrudnienia życia.

Podczas Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi odbędzie sią w mediach i w szkołach średnich akcja edukacyjno-informacyjna z udziałem przedstawicieli środowisk medycznych.

16.09.2019r. – konferencja prasowa w Sali Seminaryjnej Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona, IV

Udział w niej wezmą m.in.:

  • Prof. Marek Rogowski – Kierownik Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku
  • Dr n. med. Dorota Dziemiańczyk-Pakieła – specjalista chirurg szczękowo-twarzowy – Oddział Otolaryngologii WSZ w Białymstoku
  • Dr n. med. Jarosław Łuczaj – specjalista otoplaryngologii, Klinika Otolaryngologii USK
  • Dr n. med. Bogdan Łazarczyk – Ordynator Oddziału Otolaryngologii WSZ w Białymstoku

 

W tygodniu- wywiady prasowe, TV regionalna, radio – informacyjne + stałe programy o zdrowiu + info na stronach www szpitali: Białostockie Centrum Onkologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wojewódzki Szpital Zespolony  w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku a także Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego

Szkolenia młodzieży w szkołach średnich wg dostępności i grafiku lekcyjnego tych szkół.

BEZPŁATNE BADANIE PACJENTÓW

-18.09.2019 – środa i 20.09.2019 – piątek (godziny 12.00-13.30) – Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Laryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku
ul. Skłodowskiej – Budynek Interny (obok SOR) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25
15-950 Białystok (parter wejście główne i w prawo).

Rejestracja WYŁĄCZNIE TELEFONICZNA na badanie – sekretariat Oddziału Otolaryngologii WSZ w Białymstoku nr tel 85 74 88 235.

Kto powinien przebadać się pod kątem nowotworów głowy i szyi?

Osoby znajdujące się w grupach ryzyka (palący papierosy, nadużywające alkoholu, narażone na ryzyko zarażenia wirusem brodawczaka ludzkiego), które zauważyły u siebie 1 z poniższych objawów utrzymujący się przez okres 3 tygodni:
    • ból języka, nieleczone owrzodzenie jamy ustnej i/lub czerwone lub białe plamy w jamie ustnej
    • ból gardła
    • utrzymująca się chrypka
    • ból i/lub trudności w połykaniu
    • guzek w szyi
    • zatkany z jednej strony nos lub krwawienie z nosa
Celem badania należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, laryngologa, chirurga szczękowego lub chirurga stomatologicznego.

Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi realizowany jest w ramach międzynarodowej kampanii Make Sense, którą zainicjowało i prowadzi Europejskie Stowarzyszenie Głowy i Szyi w ścisłej współpracy z organizacjami środowisk medycznych oraz pacjentów.
 
Europejskie Stowarzyszenie Głowy i Szyi (EHNS – European Head and Neck Society) jest międzynarodową organizacją non-profit z siedzibą w Belgii, której członkami są osoby prywatne, stowarzyszenia krajowe i międzynarodowe oraz grupy naukowców zajmujących się szkoleniami, badaniami oraz leczeniem raka głowy i szyi. Intencją EHNS jest szerzenie wiedzy na temat choroby, a także promowanie najwyższych standardów badań naukowych, edukacji społeczeństwa i szkolenia środowiska medycznego, profilaktyki oraz opieki nad pacjentem. Stowarzyszeniu przewodniczą Prezydent Prof. Rene Leemans oraz Sekretarz Generalny Prof. Wojciech Golusiński. Więcej informacji na temat Stowarzyszenia dostępnych jest na stronie: www.ehns.org

Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi powstała w roku 2003 jako interdyscyplinarna instytucja, skupiająca specjalistów z zakresu otolaryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, neurochirurgii, radiologii, patomorfologii,
biologii molekularnej, chemioterapii, onkologii klinicznej, czyli wszystkich specjalistów prowadzących opiekę nad chorym z nowotworem głowy i szyi. Towarzystwo jest członkiem International Federation of Head & Neck Oncologic Societies (IFHNOS) oraz ściśle współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Głowy i Szyi (EHNS – European Head and Neck Society), realizując działania ogólnoeuropejskiej kampanii Make Sense.
Więcej informacji na temat Stowarzyszenia dostępnych jest na stronie: www.phnos.org.pl