Jesteś na stronie: Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług pocztowych (aktualizacja)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych (aktualizacja)

Zapytanie Ofertowe

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl

2. Oferta winna być sporządzona na podstawie kalkulacji własnej.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

5. Sposób i termin składania ofert: do 16.12.2016 r. w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 12 Kancelaria (I piętro) do godziny 15.00

 

6. Załączniki:

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy

 

7. Termin związania z ofertą : 30 dni od upływu terminu na złożenie oferty.

8. Szpital może odstąpić od postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn.

 

9. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 

Pliki do pobrania:

Pobierz Załączniki (PDF, 90.3KB)

 

Białystok, dnia 24.11.2016 r.


 

AKTUALIZACJA:

 

Wszyscy zainteresowani wykonawcy

 

Dotyczy zapytania ofertowego:”Świdczenie usług pocztowych w okresie od 01.01.2017r. Do 31.12.2018r. Dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędzrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

 

Zamawiający SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędzrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego.

 

PYTANIE:

Czy Zamawiający przewiduje dopuszczenie zmiany terminu płatności określonego przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.tj.zmianę zapisu ust.3 dotyczącego terminu płatności faktury VAT z „30 dni od daty otrzymania faktury VAT”na „21 dni od daty wystawienia faktury VAT”.

 

ODPOWIEDŹ:

Nie wyrażamy zgody.

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok 08.12.2016r.