Aktualności

Brakowanie dokumentacji medycznej

18 marca 2024

Panie i Panowie

Wszyscy zainteresowani Pacjenci

Na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2009 Nr 52 poz. 417)

w sprawie sposobu przechowywania dokumentacji medycznej informuję, że z uwagi na upływający okres przechowywania

dokumentacji medycznej istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej (historie

chorób z leczenia Szpitalnego) pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu

Zespolonym im. Jędrzeja  Śniadeckiego w Białymstoku w 2003 r.

 

Przeznaczone do zniszczenia (brakowania) historie chorób można będzie odbierać do dnia 15.04.2024 r. po uprzednim złożeniu

wniosku w Dziale Administracji (komórka organizacyjna odpowiedzialna za udostępnianie dokumentacji medycznejtel. 85 74 88 532).

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Szpitala (sekcja Dla Pacjenta” Dokumentacja medyczna”).

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 18.03.2024 r.


Dokumenty do pobrania:

Szczegóły pisma  (PDF, 472.5KB)