Aktualności

COVID-19: badanie w kierunku wirusa (poza NFZ) - wyniki po polsku i angielsku

16 kwietnia 2021
COVID-19: badanie w kierunku wirusa (poza NFZ) - wyniki po polsku i angielsku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wykonujemy testy diagnostyczne wykrywające koronawirusa SARS-CoV-2 tylko odpłatnie.

W badaniu molekularnym (PCR)  wykrywane są trzy geny wirusa SARS-CoV-2. Dodatni wynik testu świadczy o obecności wirusa. Jeśli wynik badania jest graniczny (wątpliwy, niejednoznaczny), a pacjent ma objawy zakażenia, jest kwalifikowany jako przypadek prawdopodobny. Interpretacja wyniku musi uwzględniać stan kliniczny pacjenta.

W diagnostyce stosowanej w przebiegu choroby COVID-19 oferujemy:

  • test molekularny (PCR) w kierunku wykrycia wirusa SARC-CoV-2 PCR (wymaz z nosogardzieli/gardła) – zgodny z referencjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – Cena: 220 zł. (należy wypełnić formularz)

Odpłatne testy molekularne (PCR) pobierane są w budynku „C”, w godzinach 8:00-11:30 (tylko w dni robocze), po uprzednim umówieniu telefonicznym: 85 74 88 338, 85 74 88 312 (należy okazać dowód wpłaty)

Odpłatność za testy molekularne (PCR ) w kasie Szpitala (na parterze budynku administracji, w godzinach 8:00-14:00, tylko w dni robocze) lub w budynku laboratorium (budynek „E”), w godzinach 08:00-11:30 (tylko w dni robocze), albo na rachunek bankowy Szpitala: 72 1160 2202 0000 0001 9934 7409 (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby, której będzie wykonany test oraz typ testu ). Należy również wypełnić formularz poniżej.

Wynik może być bezpłatnie przetłumaczony na język angielski.

Uwaga:

Na dwie – trzy godziny przed pobraniem wymazu na Covid-19 nie należy:

  • jeść posiłków,
  • pić,
  • myć zębów,
  • płukać jamy ustnej specjalnymi preparatami,
  • palić papierosów,
  • żuć gumy lub tabletek (np. na gardło),
  • używać kropli do nosa albo innych leków (np. syropów).

 

FORMULARZ REJESTRACJI NA BADANIE

 

Kontakt:

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
Pracownia Diagnostyki Histopatologicznej, Cytologicznej i Molekularnej
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul M. Skłodowskiej-Curie 26
15-590 Białystok

covid19@sniadecja.pl

tel. 85 74 88 38