Jesteś na stronie: Rejestracja on-line

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Dla pacjenta

Rejestracja on-line

Rejestracja do poradni specjalistycznych za pomocą poczty elektronicznej

W celu dokonania rejestracji on-line do poradni prosimy o wysłanie emaila na adres pomoc@sniadecja.pl z podaniem następujących danych:

  1. Imie i nazwisko
  2. PESEL
  3. Adres zamieszkania
  4. Telefon
  5. Nazwę poradni (ewentualnie nazwisko lekarza)
  6. Czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia
  7. Dane ze skierowania: kod PIN lub – w przypadku skierowania papierowego – data skierowania, jednostka kierująca, lekarz kierujący, rozpoznanie. 

Wynikiem potwierdzenia rejestracji będzie telefon z komórki organizacyjnej Szpitala lub email zwrotny z wyznaczonym terminem udzielenia świadczenia. Czas oczekiwania na odpowiedź – około 2 dni robocze

Uwaga!

Pacjent wpisany na listę oczekujących, który nie dostarczył kodu PIN e-skierowania, jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania w terminie 14 dni, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Dotyczy to pacjentów rejestrujących się na pierwszą wizytę.

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r, poz. 1138)