Jesteś na stronie: Skargi i wnioski

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Dla pacjenta

Skargi i wnioski

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków określa § 56. „Regulaminu Organizacyjnego ” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Skargi i wnioski na temat działalności Zakładu powinny być składane do Dyrektora Zakładu lub jego zastępców pisemnie lub osobiście.

Przedmiotem skargi może być:

  • zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracownika Zakładu,
  • naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów oraz słusznych interesów obywateli,
  • nieprzestrzeganie praw pacjenta.

Odpowiedzi na zgłoszone skargi lub wnioski udzielane są w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Zakładu przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 12.00-13.00 w budynku administracji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417).

 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)

czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532-82-50
fax.: (22) 532-82-30
sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 15.00