Jesteś na stronie: Informacja o zakończeniu projektu

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść

Informacja o zakończeniu projektu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w partnerstwie z Mińskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym realizował projekt pt. „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” (PLBU.03.01.00-20-0268/17-00) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W ramach projektu Szpital w Białymstoku zakupił:

  • nowoczesny sprzęt medyczny o wartości 4,35 mln złotych do Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chorób Oczu, Oddziału Ortopedyczno-Urazowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Kardiologii i Działu Diagnostyki Obrazowej (w tym tomograf komputerowy)
  • nowoczesny sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej i testy PCR do walki z pandemią COVID-19 o wartości 740 000 złotych

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 30.04.2022 r.

 

Zakończenie projektu ultrasound machine for imaging diagnostics section 2 (264 600 PLN)