Jesteś na stronie: Konferencja otwierająca projekt PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska”.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Konferencja otwierająca projekt PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska”.

24 lutego 2021 roku, odbyła się konferencja otwierająca projekt PLBU.03.01.00-20-0268/17-00Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska. Podczas spotkania online goście z partnerskich Szpitali rozmawiali o metodach diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i intensywnej pooperacyjnej opiece medycznej.

W konferencji wzięło udział 50 osób, w tym 10 gości z Obwodowego Szpitala Klinicznego w Mińsku na Białousi. Podczas obrad koordynatorzy projektu z Białegostoku i Mińska przedstawili cele i działania projektu oraz planowane rezultaty. Lekarze z Partnerskich Szpitali zaprezentowali metody diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, a Szpital w Białymstoku także metody intensywnej opieki pooperacyjnej, w odniesieniu do planowanych rezultatów projektu.

Konferencja skierowana była głównie do przedstawicieli kadry medycznej z oddziałów, na które trafi zakupiony w ramach projektu sprzęt. Są to:

  1. Oddział Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej

  2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

  3. Oddział Otolaryngologii

  4. Oddział Chorób Oczu

  5. Oddział Ortopedyczno-Urazowy

  6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  7. Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki

  8. Dział Diagnostyki Obrazowej