Jesteś na stronie: Spotkanie partnerskie w ramach projektu PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska”

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Spotkanie partnerskie w ramach projektu PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska”

Spotkanie partnerskie w ramach projektu PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska”

 

3 i 4 lutego 2020 roku gościliśmy w Białymstoku zespół projektu z mińskiego Szpitala w ramach pierwszego spotkania partnerskiego w ramach projektu PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska”.

Podczas spotkania omówione zostały różne aspekty realizacji projektu: zapisy Umowy Grantowej, zarządzanie projektem, zasady płatności, raportowania, informacja i promocja, realizacja poszczególnych działań, planowane rezultaty. Partnerzy ustalili termin konferencji otwierającej w Białymstoku. Dla Szpitala w Mińsku jest to pierwszy projekt dofinansowany ze środków unijnych, a zdobyte doświadczenie w realizacji projektu będzie wartością dodaną i ułatwi realizację kolejnych projektów w przyszłości.