Jesteś na stronie: Dodatkowe fundusze na walkę z COVID-19 w projekcie (Białystok-Grodno)!

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść

Dodatkowe fundusze na walkę z COVID-19 w projekcie (Białystok-Grodno)!

 

Dzięki decyzji Wspólnego Komitetu Monitorującego o przeznaczeniu dodatkowych funduszy na zakup sprzętu i materiałów w ramach projektu PLBU.03.01.00-20-0266/17-00 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna” nasz Szpital zakupi sprzęt niezbędny do ratowania życia pacjentów i materiały ochronne dla personelu medycznego oraz testy do wykrywania wirusa u pacjentów i personelu medycznego. Działania te zwiększą bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz pozwolą na skuteczniejszą walkę z zagrożeniem koronawirusem. Podobne działania podejmie także Klinika Uniwersytecka w Grodnie, Partner w projekcie. Budżet projektu zwiększy się o 16%, czyli ponad 286 tys. EUR.