Jesteś na stronie: Zakończenie projektu

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść

Zakończenie projektu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w partnerstwie z Grodzieńską Kliniką Uniwersytecką realizował projekt pt. „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna(PLBU.03.01.00-20-0266/17-00) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W ramach projektu Szpital w Białymstoku zakupił:

  • nowoczesny sprzęt medyczny do Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej o wartości 4 mln złotych
  • nowoczesny sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej i testy PCR do walki z pandemią COVID-19 o wartości 724 000 złotych

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. – 30.04.2022 r.