Jesteś na stronie: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów w czasie COVID-19

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów w czasie COVID-19

2 nabór:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Realizacja grantu w ramach drugiego naboru do projektu pomaga ograniczyć negatywne skutki epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2020 r. – 31 sierpnia 2021 r.

Łączna wartość grantu w ramach drugiego naboru do projektu wynosi: 131 940,20 zł. Kwota grantu przeznaczona jest na dodatki do wynagrodzeń i jest finansowana w 84,17% ze środków europejskich, a w 15,83% ze środków dotacji celowej.

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1 nabór:

„Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Realizacja grantu w ramach projektu pomaga ograniczyć negatywne skutki epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Łączna wartość grantu wynosi: 187 010,24 zł, z tego część A grantu przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń to 171 728,82 zł, część B grantu przeznaczona na środki ochrony 15 281,42 zł i jest finansowana w 84,17% ze środków europejskich, a w 15,83% ze środków dotacji celowej.

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”