Jesteś na stronie: Informacja dla osób niesłyszących

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Informacja dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Szpitalu Wojewódzkim, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika.

Możesz zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego,co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Szpitalu.

W tym celu prosimy o kontakt:

  • e-mail: sekretariat@sniadecja.pl

  • faks: 85 74 88 502

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;

  • propozycję terminu;

  • krótkie określenie sprawy;

  • kontakt zwrotny, na który prześlemy informację z potwierdzeniem spotkania.

Usługa  tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Szpital zapewni Ci pomoc tłumacza języka migowego w wybranym przez Ciebie terminie. Jeżeli nie będziemy mogli załatwić tej sprawy w terminie przez Ciebie wybranym, skontaktujemy się z Tobą z propozycją załatwienia sprawy w innym możliwym czasie lub zaproponujemy inną formę jej realizacji.