Jesteś na stronie: Praktyki i staże studenckie

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
O nas

Praktyki i staże studenckie

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lipca 2020 Szpital wznawia przyjmowanie na praktyki/szkolenia/staże/wolontariat (dalej „Praktyki”).

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-Cov-2 wprowadzono następujące zasady przeprowadzania Praktyk:

 • w jednym terminie w oddziale może odbywać Praktykę nie więcej niż dwie osoby na dyżurkę;
 • warunkiem przystąpienia do Praktyki jest uzyskanie ujemnego wywiadu epidemiologicznego – ankietę epidemiologiczną należy wypełnić w dniu rozpoczęcia Praktyk i złożyć z pozostałymi dokumentami;
 • w przypadku uzyskania dodatniego wywiadu epidemiologicznego należy telefonicznie powiadomić Szpital (nie stawiać się osobiście), zostanie wyznaczony inny termin Praktyk;
 • wstępne szkolenie BHP odbywa się pierwszego dnia praktyk, godzinę szkolenia należy ustalić telefonicznie – 85 74 88 541.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę dzwonić pod numer:

 • 85 74 88 528 – lekarze, rezydenci, stażyści, wolontariusze;
 • 85 74 88 200 – pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, dietetycy, opiekunowie medyczni lub studenci tych kierunków;
 • 85 74 88 358 – studenci: medycyny, analityki medycznej, farmacji, fizjoterapii i inni;

 

Dokumenty do zapoznania:

Regulamin szkoleń (PDF, 79.9KB)

Aneks do Regulaminu Szkoleń (PDF, 636.9KB)

 

Dokumenty do pobrania:

Wzór porozumienia w przedmiocie praktyk studenckich (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dotyczy kierunku lekarskiego) (PDF, 79.8KB)

Wzór porozumienia w przedmiocie praktyk studenckich (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu) (PDF, 102.6KB)

Wzór porozumienia w przedmiocie praktyk studenckich (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wzór ogólny) (PDF, 78.6KB)

Wzór porozumienia w przedmiocie praktyk studenckich (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dedykowany studentom kierunku lekarsko-dentystycznego) (PDF, 306.5KB)

Karta obiegowa (PDF, 42KB)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF, 50.1KB)

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 26, 15-950 Białystok, e-mail: sekretariat@sniadecja.pl.
 2. Osobą do kontaktu we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych – e-mail: iodo@sniadecja.pl , tel. 85 74 88 358.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • przeprowadzenia rekrutacji na praktykę lub staż – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • związanych z realizacją praktyki lub stażu – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  • pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym odpowiednie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych);
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. W przypadku przyjęcia Państwa na praktykę lub staż Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem praktyki lub stażu.
  W przypadku nie przyjęcia danej osoby na praktykę lub staż dane osobowe zostaną usunięte po upływie 3 miesięcy.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania wymaganych danych osobowych, może skutkować nie przyjęciem danej osoby na praktykę lub staż.