Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2015

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2015

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2015

 

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Szpitalnego Zespołu ds. Etyki (PDF, 62.2KB)

Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 60.7KB)

Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia analiz wymaganych przez standardy akredytacyjne (PDF, 60KB)

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 100.5KB)

Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 76.3KB)

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2015 (PDF, 76KB)

Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia analiz wymaganych przez standardy akredytacyjne (PDF, 74.7KB)

Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 75.8KB)

Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń dostępności i leczenia onkologicznego w przypadku pacjentów leczonych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DILO w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 82.6KB)

Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 27.01.2015 r. w sprawie zakresu usług świadczonych w poszczególnych działach medycznych (PDF, 79.3KB)

Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 27.01.2015 r. w sprawie zakresu usług świadczonych w poszczególnych działach medycznych – Wykaz procedur AOS (PDF, 252.9KB)

Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 27.01.2015 r. w sprawie zakresu usług świadczonych w poszczególnych działach medycznych – Wykaz grup JGP (PDF, 105.9KB)

Zarządzenie nr 11 /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 67.3KB)

Zarządzenie Nr 12/2015 z 11 lutego 2015 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej (PDF, 84.6KB)

Zarządzenie Nr 13/2015 z 11 lutego 2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: technika rtg w Pracowni EEG przy Oddziale Neurologii, pielęgniarki w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy oraz pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PDF, 77.8KB)

Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowiska technika rtg oraz pielęgniarek (PDF, 82.4KB)

Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 25.02.2015r. w sprawie powołania komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (PDF, 67.1KB)

Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko technika elektroradiologii (PDF, 74.7KB)

Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2015 oraz powołania zespołu spisowego w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J.Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 81.1KB)

Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowiska pielęgniarki epidemiologicznej oraz operatora w Sterylizacji (PDF, 67.2KB)

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 64.6KB)

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 do zarządzenia (PDF, 83.2KB)

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 do regulaminu (PDF, 71.7KB)

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 2 do regulaminu (PDF, 75.2KB)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 20/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego parkingu : w ramach realizowanej przebudowy istniejącego budynku pediatrii Nr 7 i 7A pozwolenie DAR-III.6740.367.2013 – Decyzja 338/2014 (PDF, 75.9KB)

Zarządzenie wewnętrzne nr 21/2015 z dnia 09.04.2015r. Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia konkursu ofert na usługi związane z realizacją spraw ochrony przeciwpożarowej (PDF, 69.2KB)

Zarządzenie Nr 22/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2015r. (PDF, 43.2KB)

Zarządzenie Nr 23/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2015r. (PDF, 42KB)

Zarządzenie Nr 24/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2015r. (PDF, 46KB)

Zarządzenie Nr 25/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2015r. (PDF, 43.9KB)

Zarządzenie nr 26 / 2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów szpitalnych. (PDF, 70.4KB)

Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zasad prowadzenia list oczekujących na świadczenia zdrowotne. (PDF, 110.1KB)

Zarządzenie nr 28 /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: – terapeuty zajęciowego (PDF, 36.5KB)

Zarządzenie nr 29/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru systemu informatycznego wdrożonego w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (PDF, 73KB)

Zarządzenie nr 30 /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: – operatora w Sterylizatorni – ratownika medycznego – pielęgniarki w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym (PDF, 56.2KB)

Zarządzenie nr 31/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2015r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 70.1KB)

Zarządzenie nr 32/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 105.7KB)

Zarządzenie nr 32/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 (PDF, 72.2KB)

Zarządzenie nr 32/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 2 (PDF, 81.8KB)

Zarządzenie nr 33/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (PDF, 64.1KB)

Zarządzenie Nr 34/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego parkingu : w ramach realizowanej przebudowy istniejącego budynku pediatrii Nr 7 i 7A pozwolenie DAR-III.6740.367.2013 – Decyzja 338/2014 (PDF, 75.5KB)

Zarządzenie nr 35/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 11 maja 2015 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na interwencję medyczną (PDF, 109.8KB)

Zarządzenie nr 36/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 11 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 58.9KB)

Zarządzenie wewnętrzne nr 38/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 11.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej (PDF, 99.9KB)

Zarządzenie nr 39/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 14 maja 2015r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej (PDF, 82.5KB)

Zarządzenie nr 40/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 15.05.2015r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (PDF, 68.1KB)

Zarządzenie nr 41/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 20 maja 2015r. W sprawie przeprowadzenia analizy działalności komórek organizacyjnych szpitala. (PDF, 52.7KB)

Zarządzenie wewnętrzne nr 42/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21.05.2015 r. w sprawie dokumentowania operacji gospodarczych (PDF, 106.3KB)

Zarządzenie Nr 43/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 24/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości (PDF, 56.5KB)

Zarządzenie Nr 44/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 08 stycznia 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds.Etyki (PDF, 54.5KB)

Zarządzenie Nr 45/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakoterapii (PDF, 71.9KB)

Zarządzenie Nr 46/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 25/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. żywienia (PDF, 55.1KB)

Zarządzenie Nr 47/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. zdarzeń niepożądanych (PDF, 56.9KB)

Zarządzenie Nr 48/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. przyczyn odmów hospitalizacji (PDF, 55.2KB)

Zarządzenie Nr 49/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 43/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 08 maja 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji wzorów dokumentacji medycznej (PDF, 54.9KB)

Zarządzenie Nr 50/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 75/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego (PDF, 51.7KB)

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 71KB)

Zarządzenie Nr 52/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji (PDF, 53KB)

Zarządzenie nr 53/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 58.5KB)

Zarządzenie nr 54/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: sanitariusza w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy położnej anestezjologicznej w Bloku Operacyjnym położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (PDF, 59.2KB)

Zarządzenie nr 55/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 09 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: fizjoterapeuty w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (PDF, 68.2KB)

Zarządzenie nr 56/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstokuz dnia 10 czerwca 2015r. (PDF, 72.4KB)

Zarządzenie wewnętrzne nr 57/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 16.06.2015 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy pobieraniu opłat za świadczenia medyczne udzielone pacjentom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wysokości tych opłat (PDF, 76.4KB)

Zarządzenie Nr 58/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę dzierżawy drukarek laserowych monochromatycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 59.4KB)

Zarządzenie nr 59/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 67KB)

Zarządzenie nr 62/2015 Dyrektora Sp ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 02.07.2015r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę gruntu Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (PDF, 275.4KB)

Zarządzenie nr 63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstok z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia Procedury adaptacji pracowników nowo zatrudnionych w szpitalu (PDF, 65.6KB)

Zarządzenie nr 64/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 86.6KB)

Zarządzenie nr 65/2015 z dnia 21.07.2015 r., Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na zbycie ruchomych aktywów trwałych (PDF, 104.3KB)

Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 21.07.2015 r., Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę powierzchni pionowych Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (PDF, 104.3KB)

Zarządzenie Nr 69/2015Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 3 do Regulaminu Pracy (PDF, 49.7KB)

Zarządzenie Nr 70 /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 05 sierpnia 2015r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: Pielęgniarki Epidemiologicznej (PDF, 68KB)

ZARZĄDZENIE Nr 71 /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 05 sierpnia 2015r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: Pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pielęgniarki operacyjnej w Bloku Operacyjnym. Pielęgniarki w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej (PDF, 67.9KB)

Zarządzenie Nr 72 /2015Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 68.1KB)

Zarządzenie Nr 73/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 12 sierpnia 2015r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej (PDF, 84.5KB)

Zarządzenie Nr 76/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2015r. uzupełniające Zarządzenie nr 44/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. Etyki (PDF, 76.4KB)

Zarządzenie Nr 77/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2015r. uzupełniające Zarządzenie nr 92/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny przyjęć (PDF, 77KB)

Zarządzenie nr 78/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2015r. uzupełniające Zarządzenie nr 45/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakoterapii (PDF, 77.2KB)

Zarządzenie Nr 79/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2015r. uzupełniające Zarządzenie nr 43/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości (PDF, 77.3KB)

Zarządzenie Nr 80/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2015r. uzupełniające Zarządzenie nr 46/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. żywienia (PDF, 75.8KB)

Zarządzenie Nr 81/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2015r. uzupełniające Zarządzenie nr 48/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. przyczyn odmów hospitalizacji (PDF, 75.8KB)

Zarządzenie nr 82/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2015r. uzupełniające Zarządzenie nr 47/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. zdarzeń niepożądanych (PDF, 76.4KB)

Zarządzenie nr 83/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2015r. zmieniające Zarządzenie nr 43/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości (PDF, 76.1KB)

Zarządzenie nr 84/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji oraz nadzoru nad świadczeniem usług zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przez podmioty zewnętrzne (PDF, 82.6KB)

Zarządzenie nr 86/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 145.4KB)

Zarządzenie nr 87/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 7 września 2015r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 85KB)

Zarządzenie nr 88/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 7 września 2015r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 69.7KB)

Zarządzenie nr 89/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 17.09.2015r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę gruntu Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (PDF, 99.8KB)

Zarządzenie nr 90/2015 z dnia 23.09.2015 r., Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na zbycie ruchomych aktywów trwałych (PDF, 78.3KB)

Zarządzenie nr 91/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21 września 2015r (PDF, 52.9KB)

Zarządzenie nr 92/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 23.09.2015r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na dzierżawę powierzchni Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (PDF, 93.7KB)

Zarządzenie nr 93 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 24.09.2015r. (PDF, 78.5KB)

Zarządzenie nr 94 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 29.09.2015r. (PDF, 76.6KB)

Zarządzenie nr 95 /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 25 września 2015r. (PDF, 69KB)

Zarządzenie nr 96 /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 01 pażdziernika 2015r. zmieniające Zarządzenie nr 10/2010 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Profilaktyki Odleżyn (PDF, 65.9KB)

Zarządzenie nr 97/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 16 października 2015 roku zmieniające Zarządzenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Nr 51/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 76.2KB)

Zarządzenie Nr 98 / 2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 20 października 2015r. (PDF, 39.4KB)

Zarządzenie nr 99/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 20 października 2015 (PDF, 135.7KB)

Zarządzenie nr 101/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 27 października 2015 (PDF, 110.2KB)

Zarządzenie nr 102/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 02 listopada 2015r. (PDF, 69.3KB)

Zarządzenie Nr 103/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 02 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 62.8KB)

Zarządzenie Nr 104/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 04 listopada 2015r. (PDF, 68.8KB)

Zarządzenie Nr 105/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 68KB)

Zarządzenie nr 109/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: – pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością – kontroler wewnętrzny (PDF, 70.8KB)

Zarządzenie Nr 110 /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: – specjalisty ds. zamówień publicznych (PDF, 65.9KB)

Zarządzenie nr 112/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 37.6KB)

Zarządzenie nr 115/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 38.1KB)

Zarządzenie nr 116/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 37.8KB)

Zarządzenie nr 119/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 16.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z parkingów niestrzeżonych dozorowanych na terenie Szpitala oraz opłat za karty abonamentowe za wjazd i parkowanie pojazdów (PDF, 53.1KB)

Zarządzenie nr 119/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 16.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z parkingów niestrzeżonych dozorowanych na terenie Szpitala oraz opłat za karty abonamentowe za wjazd i parkowanie pojazdów – Regulamin (PDF, 70.1KB)

Zarządzenie nr 119/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 16.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z parkingów niestrzeżonych dozorowanych na terenie Szpitala oraz opłat za karty abonamentowe za wjazd i parkowanie pojazdów – Cennik (PDF, 33KB)

Zarządzenie nr 121/2015Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 16.12.2015 w sprawie ustalenia ośrodków kosztowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J.Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 54.4KB)

Zarządzenie nr 121/2015Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 16.12.2015 w sprawie ustalenia ośrodków kosztowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J.Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 (PDF, 65.2KB)

Zarządzenie nr 122/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstokuz dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 129.1KB)

Zarządzenie nr 123/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstokuz dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 27.6KB)

Zarządzenie nr 123/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstokuz dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załączniki (PDF, 187.5KB)

Zarządzenie nr 123/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstokuz dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (PDF, 167.9KB)