Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2016

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2016

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2016

 

Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji wzorów dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 71.6KB)

Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu audytu i kontroli wewnętrznej na rok 2016 (PDF, 68.5KB)

Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. dyslokacji SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w zakresie oddziałów oraz poradni w związku z przebudową i rozbudową obiektów Szpitala (PDF, 73.6KB)

Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2016 (PDF, 62KB)

Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Centralnego Rejestru Umów (PDF, 71.2KB)

Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 64.8KB)

Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. POCT (Point of care testing) w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 70.1KB)

Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 63.7KB)

Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy przyczyn odmów hospitalizacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 84.8KB)

Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. uzupełniające skład komisji powołanej Zarządzenie wewnętrznym Nr 108 /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 17 listopada 2015r. (PDF, 76KB)

Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakoterapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 74KB)

Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 58 /2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Obliczania Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych. (PDF, 75.5KB)

Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko hydraulika w Dziale Logistyki (PDF, 60.7KB)

Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 25 lutego 2016 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 2.1MB)

Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko operatora w Sterylizatorni (PDF, 59.9KB)

Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 03 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. (PDF, 67KB)

Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 04 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 47/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. zdarzeń niepożądanych (PDF, 58.2KB)

Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2016 oraz powołania zespołu spisowego w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J.Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 67.6KB)

Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług transportowych samochodem sanitarnym dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2018r. (PDF, 82.8KB)

Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości (PDF, 92.1KB)

Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zwalczania bólu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 84.7KB)

Zarządzenie nr 24/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (PDF, 65.9KB)

Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjęcia nowego pracownika do pracy (PDF, 33.3KB)

Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjęcia nowego pracownika do pracy – Załącznik 1 (PDF, 5.5MB)

Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek w oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 82.5KB)

Zarządzenie nr 27 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Dziale Administracji (PDF, 66.3KB)

Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 77.3KB)

Zarządzenie nr 29/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości (PDF, 76.2KB)

Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów szpitalnych (PDF, 55.8KB)

Zarządzenie nr 31/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 67.3KB)

Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 21.04.2016r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu Udzielającego zamówienia na potrzeby pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na okres 24 miesięc (PDF, 92KB)

Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości (PDF, 76.9KB)

Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. (PDF, 78KB)

Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 20 maja 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 63.6KB)

Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 20 maja 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 62.7KB)

Zarządzenie nr 37/2016 z dnia 20 maja 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 62KB)

Zarządzenie nr 38/2016 z dnia 24 maja 2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego asystenta lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PDF, 61.3KB)

Zarządzenie nr 39/2016 z dnia 24 maja 2016 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 94.1KB)

Zarządzenie Nr 40/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 30.05.2016 w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacja Projektu „Doposażanie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego” (PDF, 72.8KB)

Zarządzenie nr 41 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 59.2KB)

Zarządzenie nr 42/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. leczenia bólu przewlekłego (PDF, 73.8KB)

Zarządzenie nr 43/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Oczu  (PDF, 61.5KB)

Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 09 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej (PDF, 61KB)

Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 09 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologii (PDF, 60.9KB)

Zarządzenie nr 46/2016 z dnia 09 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią (PDF, 61KB)

Zarządzenie nr 47/2016 z dnia 09 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (PDF, 61.4KB)

Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 09 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 63.2KB)

Zarządzenie nr 50 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 66.2KB)

Zarządzenie nr 51/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia Procedury przyjęcia nowego pracownika do pracy (PDF, 75.7KB)

Zarządzenie nr 52/2016 zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2012r. (PDF, 66.1KB)

Zarządzenie nr 53/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 12 lipca 2016 w sprawie powołania Zespołu ds. etyki (PDF, 81.1KB)

Zarządzenie Nr 54 /2016Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 48.1KB)

Zarządzenie nr 55/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego asystenta lekarza w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (PDF, 66.3KB)

Zarządzenie nr 56/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sanitariusza w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii (PDF, 66.5KB)

Zarządzenie nr 57/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. logistyki w Dziale Logistyki (PDF, 66.5KB)

Zarządzenie nr 58/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 67.3KB)

Zarządzenie nr 59/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie aktualizacji polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 66.2KB)

Zarządzenie Nr 60/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 27 lipca 2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakoterapii oraz Zespołu ds. Antybiotykoterapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 66.6KB)

Zarządzenie nr 61 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 59.6KB)

Zarządzenie nr 62/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. inwestycji (PDF, 47.1KB)

Zarządzenie nr 63/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. statystyki w Dziale Usług Medycznych (PDF, 55.6KB)

Zarządzenie nr 64 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 59KB)

Zarządzenie nr 65/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 70.1KB)

Zarządzenie Nr 66/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 55.8KB)

Zarządzenie Nr 67/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. (PDF, 78KB)

Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie powołania komisji do dokonania oceny technicznej oraz wyceny aparatury i sprzętu / środki trwałe / zgłoszonego jako zbędny / do likwidacji z oddziałów szpitalnych. (PDF, 49.8KB)

Zarządzenie Nr 69 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 02 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 47.6KB)

Zarządzenie Nr 70 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 48.2KB)

Zarządzenie Nr 71/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru:Przebudowa i rozbudowa budynku nr 7 i 8 – przeniesienie Oddziałów Ginekologiczno-Położniczych. Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb w/w Oddziałów (system rezerwowego zabezpieczenia Szpitala w wodę, przebudowa sieci zewn. C.O., stacja energetyczna i inne) (PDF, 66.6KB)

Zarządzenie Nr 72/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 20 września 2016 r. uzupełniające skład komisji powołanej Zarządzenie wewnętrznym Nr 108 /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 17 listopada 2015r. (PDF, 58.1KB)

Zarządzenie Nr 73 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 69.4KB)

Zarządzenie nr 74 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 22 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym (PDF, 57.2KB)

Zarządzenie nr 75 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 63KB)

Zarządzenie nr 76/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Procedury przyjęcia nowego pracownika w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku wprowadzonej zarządzeniem nr 51/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. (PDF, 28.1KB)

Zarządzenie nr 77 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 06.10. 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 77.1KB)

Zarządzenie nr 78 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (PDF, 58.2KB)

Zarządzenie Nr 81 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 47.7KB)

Zarządzenie Nr 82 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 47.7KB)

Zarządzenie Nr 83 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 48.6KB)

Zarządzenie nr 84 /2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 67.3KB)

Zarządzenie nr 86 /2016 zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. (PDF, 67.8KB)

Zarządzenie nr 87/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Dziale Administracji (PDF, 36.1KB)

Zarządzenie nr 88/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 62.7KB)

Zarządzenie nr 89/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 40KB)

Zarządzenie nr 90/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty w Dziale Logistyki. (PDF, 60.5KB)

Zarządzenie nr 94/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 57.2KB)

Zarządzenie nr 95/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 58.8KB)

Zarządzenie nr 96/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 60.5KB)

Zarządzenie nr 97/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 63.6KB)

Zarządzenie nr 99/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 57.9KB)