Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2019

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2019

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2019

 

Zarządzenie nr 1/2019z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 70.7KB)

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek w oddziałach (PDF, 69.1KB)

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 65.8KB)

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2019 (PDF, 67.5KB)

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na wynagrodzenie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych przekazanych przez NFZ w wykonaniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1628) (PDF, 67.1KB)

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie likwidacji Zespołu ds. analizy działalności komórek organizacyjnych szpitala (PDF, 42.2KB)

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 61.6KB)

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 (PDF, 54.4KB)

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 2 (PDF, 51.3KB)

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 93/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości (PDF, 41.8KB)

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 69.2KB)

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 62.5KB)

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 85.8KB)

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 69.6KB)

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dokumentacji medycznej (PDF, 39.8KB)

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. przekazanych przez NFZ w wykonaniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.01.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 34) (PDF, 71.5KB)

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Zespołu ds. leczenia bólu przewlekłego (PDF, 40.6KB)

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 08 lutego 2019 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 70KB)

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2019 oraz powołania zespołu spisowego w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 58.1KB)

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2019 oraz powołania zespołu spisowego w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 (PDF, 62.8KB)

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. (PDF, 82.2KB)

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 70.7KB)

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 69.9KB)

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Zmieniające zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek w oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 62.7KB)

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 71.1KB)

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 68.2KB)

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 (PDF, 78.1KB)

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 do Regulaminu (PDF, 74.3KB)

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 2 do Regulaminu (PDF, 77.4KB)

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 05 marca 2019 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 64.7KB)

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 119/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy zgonów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 42.4KB)

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 72.5KB)

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołana komisji do stwierdzenia śmierci mózgowej pacjenta (PDF, 79.4KB)

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru druku anonimowej ankiety dotyczącej zachowań etycznych (PDF, 45.1KB)

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 80/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 43.3KB)

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji ds. nadzoru nad kształceniem podyplomowym lekarzy (PDF, 41.6KB)

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 63.7KB)

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie komisyjnego stwierdzenia śmierci mózgowej (PDF, 63.9KB)

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie aktualizacji polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (PDF, 193.1KB)

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 63.3KB)

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 85.3KB)

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 62.9KB)

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 64KB)

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania karty obiegowej przy nawiązaniu lub rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy (PDF, 96.4KB)

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia formularza świadomej zgody na leczenie krwią lub jej składnikami w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 81.5KB)

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia formularza świadomej zgody na leczenie krwią lub jej składnikami w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 (PDF, 67KB)

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 68.6KB)

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 68.5KB)

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 67.5KB)

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązanie Punktu Alarmowania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 55.8KB)

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 13 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011 r. (PDF, 78.7KB)

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu szkoleń realizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 73.2KB)

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu szkoleń realizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 (PDF, 79.7KB)

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 70.8KB)

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (PDF, 59.5KB)

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 68KB)

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 590.9KB)

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 (PDF, 69.3KB)

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 2 (PDF, 71.4KB)

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 24 maja 2019 r. sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 718.7KB)

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 24 maja 2019 r. sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 3 (PDF, 69.2KB)

Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 31 maja 2019 r.w sprawie powołania komisji do odbioru systemu do angiografii cyfrowej (PDF, 69.6KB)

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowego zabezpieczenia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę badań tomografii komputerowej z opisem – w przypadku awarii sprzętu udzielającego zamówienia nr DUM.40.1.2019 (PDF, 65.7KB)

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 64.2KB)

Zarządzenie nr 54.1/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołana komisji do stwierdzenia śmierci mózgowej pacjenta (PDF, 59.9KB)

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołana komisji do przeprowadzenia odbioru: Przebudowa i rozbudowa budynku okulistyczno-laryngologicznego nr 9, ze zmianą sposobu jego użytkowania na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej o Ogólnoustrojowej (PDF, 355.6KB)

Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne zatrudnionych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 75.9KB)

Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 65.1KB)

Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 66.1KB)

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 63.6KB)

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 63.7KB)

Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 63.6KB)

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 z dnia 01.07.2019 r. W sprawie zmiany organizacji pracy Magazynu Ogólnego Szpitala (PDF, 77.4KB)

Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 10 lipiec 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy przyczyn odmów hospitalizacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu (PDF, 49.4KB)

Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 15 lipiec 2019 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. kolejek oczekujących w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 67.3KB)

Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 15 lipiec 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny przyjęć (PDF, 72.2KB)

Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 16 lipiec 2019 r. w sprawie podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne zatrudnionych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 74.9KB)

Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63KB)

Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. zwalczania bólu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (PDF, 54.4KB)

Zarządzenie nr 71/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 61.6KB)

Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 6 listopada 2018 r w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakoterapii oraz Zespołu ds. Antybiotykoterapii (PDF, 38.4KB)

Zarządzenie nr 73/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.8KB)

Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie powołana komisji do stwierdzenia śmierci mózgowej pacjenta (PDF, 73.5KB)

Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 62.9KB)

Zarządzenie nr 76/019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011 (PDF, 81.4KB)

Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 64KB)

Zarządzenie nr 78/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.6KB)

Zarządzenie nr 79/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63KB)

Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 12 września 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 2/2019 z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek w oddziałach Szpitala (PDF, 76.8KB)

Zarządzenie nr 81/2019 w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny technicznej oraz wyceny ruchomych aktywów trwałych (PDF, 62.7KB)

Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek w oddziałach Szpitala (PDF, 76.6KB)

Zarządzenie nr 83/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 71.7KB)

Zarządzenie nr 84/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63KB)

ZARZĄDZENIE NR 85/2018 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na świadczenia udzielane przez ratowników medycznych (PDF, 629.3KB)

ANEKS nr 1 z dnia 31.01.2020 r. do ZARZĄDZENIA NR 85/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na świadczenia udzielane przez ratowników medycznych (PDF, 519.2KB)

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 z dnia 08 października 2019 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na wynagrodzenie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych przekazanych przez NFZ w wykonaniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. (PDF, 65.9KB)

ANEKS nr 1 z dnia 2.10.2018 r. do ZARZĄDZENIA NR 86/2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położne podstawowej opieki zdrowotnej (PDF, 63.8KB)

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 z dnia 08 października 2019 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na zwiększenie finasowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położne podstawowej opieki zdrowotnej (PDF, 63.9KB)

Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 08 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego (PDF, 40.2KB)

Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 08 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego – Załącznik 1 (PDF, 316.5KB)

ZARZĄDZENIE NR 89/2019 z dnia 11 października 2019r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 61.3KB)

ZARZĄDZENIE NR 89/2019 z dnia 11 października 2019r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 (PDF, 56.6KB)

Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia metryki dokumentu we wszystkich jednostkach organizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku” (PDF, 955.7KB)

ZARZĄDZENIE NR 92/2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie zmian do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 59.4KB)

ZARZĄDZENIE NR 92/2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie zmian do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Aneks (PDF, 538.8KB)

ZARZĄDZENIE Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.1KB)

ZARZĄDZENIE Nr 94/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 62.7KB)

Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: wprowadzenia nowej misji Szpitala (PDF, 33.9KB)

ZARZĄDZENIE NR 96 /2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury – Polityka Zarządzania i gospodarowania kluczami (PDF, 61.1KB)

ZARZĄDZENIE NR 96 /2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury – Polityka Zarządzania i gospodarowania kluczami – Załącznik 1 (PDF, 118.8KB)

Zarządzenie Nr 97/2019 z dnia 31.10.2019 r.zmieniające Zarządzenie Nr 71/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zdarzeń niepożądanych (PDF, 39.4KB)

ZARZĄDZENIE NR 98 /2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komitetu Transfuzjologicznego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (PDF, 39KB)

ZARZĄDZENIE Nr 99/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 62.7KB)

Zarządzenie Nr 100/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 93/2018 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości oraz zmieniające je Zarządzenie nr 8/2019 r. z dnia 23.01.2019 r. (PDF, 35.1KB)

Zarządzenie Nr 101/2019 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 12.11.2019 r., w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę powierzchni gruntu z przeznaczeniem na postój taksówek (PDF, 92.4KB)

Zarządzenie Nr 102 /2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 108/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia „Polityki kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku” (PDF, 33.3KB)

ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.9KB)

ZARZĄDZENIE Nr 104/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 62.6KB)

Zarządzenie NR 105/2019 z dnia 22 listopada 2019r.zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 19 grudnia 2011r. (PDF, 67.1KB)

Zarządzenie Nr 107/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie prowadzenia obowiązkowych analiz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (PDF, 37KB)

ZARZĄDZENIE NR 108/2019 z dnia 6 grudnia 2019r. zmieniające zarządzenie nr 40/2019 dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia formularza świadomej zgody na leczenie krwią lub jej składnikami w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (PDF, 60.9KB)

Zarządzenie Nr 109/2019 z dnia 09.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z parkingów niestrzeżonych dozorowanych na terenie Szpitala oraz opłat za karty abonamentowe na rok 2020 (PDF, 2.9MB)

ZARZĄDZENIE Nr 110/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 66.2KB)

ZARZĄDZENIE Nr 111/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 62.5KB)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 112/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. wsprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru (PDF, 32.2KB)

Zarządzenie NR 113/2019 z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (PDF, 60.9KB)

Załącznik do Zarządzenia nr 113/2019 z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (PDF, 101.2KB)

Zarządzenie Nr 114/2019 z dnia 19 Grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 458.5KB)

Zarządzenie Nr 115/2019 z dnia 19 Grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 436.9KB)

Zarządzenie Nr 116/2019 z dnia 19 Grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 462.6KB)

Zarządzenie Nr 116.1/2019 z dnia 19 Grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 494.5KB)

Zarządzenie Nr 117/2019 z dnia 20 Grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 552.8KB)

Zarządzenie Nr 118/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę powierzchni wewnętrznych nieruchomości w wyznaczonych salach chorych (PDF, 581.4KB)

Zarządzenie Nr 119/2019 z dnia 27 Grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 428.6KB)

Zarządzenie Nr 120/2019 z dnia 30 Grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 419.5KB)

Zarządzenie Nr 121/2019 z dnia 30 Grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 420.4KB)

Zarządzenie Nr 122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. POCT (Point Of Care Testing) w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (PDF, 566KB)