Aktualności

Projekt "Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii” rozpoczęty!

21 lipca 2021
Projekt
 

Śniadecja wspólnie z Partnerem, Szpitalem w Taurogach , otrzymała dofinansowanie na jego realizację ze środków Programu Interreg V-A Lietuva-Polska.

W dniach 20 – 21 lipca 2021 roku odbyła się konferencja otwierająca Projekt. Podczas spotkania w Białymstoku goście z partnerskich Szpitali rozmawiali na temat leczenia chorób gastroenterologicznych w obszarze przygranicznym Litwy i Polski, w specyficznych warunkach pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób słabszych, starszych oraz przewlekle chorych.

W trakcie realizacji projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt do diagnostyki COVID-19 i diagnostyki chorób gastroenterlogicznych, co zwiększy dostępność usług wczesnej diagnostyki i leczenia oraz pomoże w wymianie doświadczeń lekarzy i specjalistów z partnerskich szpitali.

Głównym działaniem w ramach realizowanego projektu będzie zakup sprzętu do Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego (aparat usg z funkcją elastrografii) i aparatu rtg z ramieniem C, który będzie wykorzystywany również podczas zabiegów. Szapital w Białymstoku zakupi także rekawice nitrylowe.

Szpital w Taurogach zakupi sprzęt do wideogastroskopii oraz wyposażenie do laboratorium PCR i myjnię dezynfektor. 

Lekarze z partnerskich Szpitali podniosą swoje kompetencje podczas 4 szkoleń w Białymstoku i Taurogach.

Zaplanowano także 2 warsztaty z wymianą doświadczeń między instytucjami partnerów projektu.

Przedstawiciele partnerskich szpitali utworzą także Grupę Roboczą COVID-19, która będzie pracować nad przygotowaniem procedur sanitarno-organizacyjnych dla bezpiecznego funkcjonowania szpitala w warunkach pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów wrażliwych (osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi). Przygotowany zbiór procedur w wersji LT i PL zostanie opublikowany na stronach internetowych beneficjentów, przesłany do placówek medycznych i organizacji pozarządowych.