Jesteś na stronie: Oddział Chorób Oczu

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Oddziały i poradnie

Oddział Chorób Oczu

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Roman Malesiński

Zastępca lekarza kierującego Oddziałem: lek. med. Małgorzata Czauż- Maksymczuk – specjalista chorób oczu

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr  Barbara Supruniuk

 

Oddział Chorób Oczu posiada 10 łóżek szpitalnych rozmieszczonych w 5 salach, 2 gabinety zabiegowe zaopatrzone w 2 mikroskopy operacyjne, Pracownię Angiografii oraz Gabinet Laseroterapii.

Wykonywane zabiegi:

1. Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z małego cięcia z dotorebkowym wszczepem soczewki zwijalnej, wykorzystując fakoemulsyfikator firmy Alcon (USA) i soczewki firmy Rayner (Wielka Brytania). Wykonywane jest ok. 1000 zabiegów rocznie, w trybie jednodniowym (przy średnim czasie pobytu pacjenta na oddziale od 3 do 5 godzin), w znieczuleniu miejscowym, pod nadzorem lekarza anestezjologa. Po zabiegu zapewniana jest kontrola w Poradni przyszpitalnej. Śniadecja z Oddziałem Chorób Oczu jest na czwartym miejscu w województwie podlaskim spośród 9 placówek służby zdrowia wykonujących zabiegi usunięcia zaćmy w ramach kontraktu z NFZ i na pierwszym wśród oddziałów okulistycznych szpitali wojewódzkich ze względu na ilość przeprowadzonych zabiegów. Więcej informacji na stronie: https://zdrowedane.nfz.gov.pl/

2. Iniekcje doszklistkowe preparatami anty-VEGF – Eylea i Lucentisacjentów pacjentom ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem, wykonywane w ramach pobytu jednodniowego. W 2019 r. w ramach Programu Lekowego AMD opieką objęto tu 140 pacjentów, najwięcej spośród wszystkich 8 jednostek służby zdrowia w województwie podlaskim realizujących program lekowy. Jako jedyny oddział okulistyczny w województwie Oddział Chorób Oczu jest klasyfikowany w kategorii A (najwyższej) oceniającej jakość leczenia. Więcej informacji na stronie: https://encyklopedia.wim.mil.pl/programy/amd/dla-pacjenta/wojewodztwo/PD

3. Iniekcje doszklistkowe preparatami anty-VEGF – Eylea i Lucentisacjentów pacjentom z obrzękiem cukrzycowym plamki, obrzękiem plamki po zakrzepie żyły środkowej siatkówki i w krótkowzroczności, wykonywane w ramach pobytu jednodniowego.

Rocznie wykonujemy około 2000 iniekcji doszklistkowych preparatów anty- VEGF.

4. Zabiegi na mięśniach zewnątrzgałkowych – operacje zeza zbieżnego i rozbieżnego.

5. Operacyjne leczenie jaskry – irydektomia przypodstawna, trabekulektomia z irydektomią.

6. Wieloproceduralne zabiegi łączone – jednoczesna operacja zaćmy i jaskry – fakotrabekulektomia.

7. Zabiegi witreoretinalne.

8. Operacje powiek i spojówki, obejmujące leczenie takich zmian, jak:

 • opadnięcie powiek,

 • podwinięcie i odwinięcie powiek,

 • zmiany nowotworowe powiek również z przeszczepami płatów skórnych i rekonstrukcją powieki,

 • gradówki, brodawki, kępki żółte i inne drobne zmiany powiek,

 • operacje plastyczne powiek.

9. Operacje skrzydlika.

10. Operacje usunięcia gałki ocznej (ewisceracje i enukleacje).

11. Chirurgiczne leczenie guzów oczodołu z lokalizacją przednią.

12. Chirurgiczne zaopatrywanie ran rogówki, spojówki, twardówki i powiek, usuwanie powierzchownych ciał obcych.

13. Zabiegi laserowe:

 • Irydotomia laserowa (laser Nd:YAG),

 • Kapsulotomia laserowa w leczeniu zaćmy wtórnej (laser Nd:YAG),

 • Zabiegi laserowe w cukrzycy, fotokoagulacja ogniskowa siatkówki, panfotokoagulacja siatkówki,

 • Zabiegi laserowe w leczeniu chorób naczyń siatkówki – zakrzepach i zatorach,

 • Zabiegi laserowe w przedarciach, otworach i zwyrodnieniach obwodu siatkówki.

14. Leczenie zachowawcze chorób narządu wzroku.

Wykonywane badania:

1. OCT, czyli optyczna koherentna tomografia oka – precyzyjne badanie struktur oka, przy którym rozdzielczość uzyskanego obrazu jest bardzo wysoka. Specjaliści porównują ją do mikroskopowej analizy wycinka tkanki pobranego operacyjnie. Wskazania do wykonania badania OCT to m.in.

 • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem,

 • zmiany cukrzycowe w plamce,

 • otwór w plamce,

 • obrzęk plamki,

 • błony nasiatkówkowe,

 • monitorowanie zmian jaskrowych.

2. Obrazowanie dna oka – angiografia fluoresceinowa (AF) – badanie polegające na wypełnieniu naczyń krwionośnych podanym w zastrzyku dożylnym środkiem kontrastowym (fluoresceiną), która pozwala uwidocznić w czarno-białej fotografii unaczynienie dna oka, ukazując je w postaci białej sieci naczyń krwionośnych, ostro odcinającej się od czarnego tła. Najczęstszymi wskazaniami do AF są:

 • powikłania cukrzycy – retinopatia cukrzycowa w stadium, które powinno być leczone zabiegiem laserowym. Wynik badania pozwala na ustalenie miejsca i rozległości obszaru, który powinien być poddany laseroterapii,

 • obrzęk plamki, tzn. centralnej części dna oka, które jest najważniejsze dla precyzyjnego widzenia. AF pozwala poznać mechanizm obrzęku i dostosować do tego metodę leczenia,

 • degeneracje plamki – w szczególności degeneracja związana z wiekiem (AMD), która występuje w 2 formach – zanikowej i wysiękowej. Wysiękowa forma AMD jest wywołana patologicznym rozplemem drobnych naczyń krwionośnych. Uwidocznienie obszaru rozplemu dzięki AF w połączeniu z wynikiem badania OCT pozwala na podjęcie decyzji o leczeniu substancjami które hamują wzrost nieprawidłowych naczyń (iniekcje anty-VEGF),

 • nowotwory dna oka posiadają własne nieprawidłowe unaczynienie. AF umożliwia ich różnicowanie z innymi (np. zapalnymi lub zwyrodnieniowymi) zmianami wewnątrzgałkowymi.

3. Bezkontaktowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego w połączeniu z pachymetrią, czyli grubością rogówki. Pozwala ona na diagnostykę i monitorowanie przebiegu jaskry i innych schorzeń narządu wzroku.

4. Perymetria, czyli badanie pola widzenia, jest podstawowym badaniem w diagnostyce jaskry, a także w ocenie skuteczności prowadzonego leczenia. Perymetrię wykonuje się również w przypadku podejrzenia chorób siatkówki i nerwu wzrokowego. Do badania wykorzystywane jest urządzenie zwane polomierzem. Każde oko jest badane oddzielnie

5. Badanie USG oka typu A i typu B. W tym pierwszym powstaje obraz struktur znajdujących się wzdłuż jednej prostej, ukazujący zmiany w siatkówce takie jak odwarstwienie czy przedarcie siatkówki, guzy oka i wylewy. Badanie to pozwala na monitorowanie krótkowzroczności u dzieci i młodzieży. Jeszcze więcej zastosowań ma badanie USG oka typu B, dzięki któremu możliwe jest zobrazowanie struktur leżących wzdłuż jej płaszczyzn. USG oka typu B wykonuje się w przypadkach:

 • odwarstwienia siatkówki,

 • obecności mętów w ciele szklistym,

 • ciał obcych wewnątrzgałkowych,

 • obecności guzów wewnątrzgałkowych,

 • wystąpienia wylewów krwi do gałki ocznej,

 • konieczności przeprowadzenia badania tylnego odcinka oka w stanach zapalnych oraz krwotokach,

 • konieczności wykonania diagnozy i monitorowania stanów pourazowych,

 • konieczności monitorowania zmian zachodzących w cukrzycy.

   

6. Biometria optyczna (bezkontaktowa) to badanie, które pozwala na precyzyjne pomiary parametrów fizycznych oka. Najczęściej wykorzystywane jest do zmierzenia długości osiowej gałki ocznej, a także grubości rogówki, głębokości komory przedniej i grubości soczewki. Na tej podstawie obliczana jest moc sztucznej soczewki przed jej planowanym wszczepieniem przy operacji zaćmy. Badanie biometryczne pozwala ponadto na pomiar długości osiowej gałki ocznej oraz odległości między różnymi strukturami oka. Wykonanie precyzyjnej biometrii przedoperacyjnej jest kluczowe dla uzyskania jak najlepszego efektu operacji zaćmy.

Kadra medyczna

dr n. med. Nelli Żywalewska – Górna – spec. Chorób Oczu

dr n. med. Radosław Żywalewski – spec. Chorób Oczu

dr n.med. Barbara Pawluczuk – spec. Chorób Oczu

lek. med. Mariusz Falkowski – rezydent

lek. med. Natalia Telentejuk – rezydent

mgr Anna Jermołaj- spec. pielęgniarka

Krystyna Danieluk – pielęgniarka

Ewa Konarzewska – spec. pielęgniarka

Walentyna Korpacz – spec. pielęgniarka

Mirosława Ondruch – pielęgniarka

mgr Jolanta Winnicka – spec. pielęgniarka

Teresa Zadykowicz – spec. pielęgniarka

Stanisława Zdrodowska – spec. pielęgniarka

Małgorzata Chocian-Gładek – spec. pielęgniarka

mgr Barbara Kotyńska – spec. pielęgniarka

Agnieszka Kosiłko – spec.pielęgniarka

Ewa Roszkowska- Kobylec – sekretarka medyczna

  

 UWAGA! 

Najbliższy wolny termin zabiegu usunięcie zaćmy w naszym Oddziale można sprawdzić na stronie: ttps://terminyleczenia.nfz.gov.pl/?search=true&Case=1&ServiceName=ZABIEGI+W+ZAKRESIE+SOCZEWKI+(ZAĆMA)&State=10&Locality=&Provider=&Place=&Street=

 

 

 

Lokalizacja

Budynek przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok (III piętro)

 

Telefony

Centrala
85 74 88 100

Ordynator
85 74 88 207

Pokój lekarski
85 74 88 220

Pielęgniarka Oddziałowa
85 74 88 225

Dyżurka pielęgniarek
85 74 88 277