Jesteś na stronie: Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Oddziały i poradnie

Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem, Lek. med. Marzena Motkowska

Kierownik Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego, Dr n. med. Jacek Romatowski,

Pielęgniarka Oddziałowa, Mgr plg. Małgorzata Czarniecka

Starsi asystenci:

Dr n.med. Adam Kurylonek

Dr n.med. Karol Ostrowski

Dr n.med. Joanna Siemieniako

Dr n.med. Grażyna Piotrowska-Staworko

Dr n.med. Marta Stachurska

Dr n. med. Maciej Kralisz

Dr n. med. Agnieszka Janke

Lek. med. Lech Skwarski

Lek. med. Grzegorz Killar

Lek. med. Kacper Gan

Lek. med. Edyta Toczydłowska

Lek. med. Magdalena Radziszewska

Lek. med. Małgorzata Szymczak

Lek. med. Krzysztof Turowski

Lek. med. Marzena Kropiewnicka-Karalus

Lek. med. Rafał Dzierżkowski

Lek. med. Marcin Kazberuk

Lek. med. Justyna Nawrocka

Lek. med. Marta Gołaszewska

Rezydenci

Lek. med. Joanna Romanik

Lek. med. Małgorzata Sutuła-Grabowska

Lek. med. Przemysław Saniuk

Lek. med. Małgorzata Żaczek

Lek. med. Michał Kralisz

Lek. med. Katarzyna Wawrzak-Pieńkowska

Lek. med. Adam Jamiołkowski

Lek. med. Natalia Kopkiewicz

Lek. med. Edyta Mermer

Lek. med. Aleksandra Tokarewicz


Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu następujących chorób:
1. Choroby górnego przewodu pokarmowego
 • przełyk:
  • zapalenia przełyku
   • infekcyjne (grzybicze, wirusowe, bakteryjne)
   • eozynofilowe
  • zaburzenia czynnościowe
  • choroba refluksowa przełyku
  • choroby organiczne
   • zwężenie, achalazja, pęknięcia przełyku 
   • przepukliny rozworu przełykowego
  • choroby nowotworowe
  • żylaki przełyku – opaskowanie żylaków, monitorowanie
 • żołądek
  • choroba wrzodowa
  • infekcyjne zapalenie
  • nowotwory
  • polipy żołądka – monitorowanie, polipektomia
  • inne choroby żołądka (np. żołądek arbuzowaty, SMT)
  • dyspepsja czynnościowa
 • dwunastnica
  • choroba wrzodowa, 
  • choroby zapalne
  • zaburzenia wchłaniania
  • zwężenia 
 • diagnostyka i leczenie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego
2. Choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • nieswoiste zapalenia jelit, diagnostyka, leczenie (w tym biologiczne), monitorowanie, leczenie powikłań choroby
  • choroba Leśniowskiego-Crohna
  • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • zapalne choroby
  • infekcyjne
  • Clostridium difficile, nawroty
 • choroba uchyłkowa jelita
 • zespół jelita drażliwego
 • polipy jelita grubego
 • choroby nowotworowe jelita grubego
 • diagnostyka i leczenie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
3.Choroby trzustki
 • ostre i przewlekłe zapalenie trzustki
 • autoimmunologiczne zapalenie trzustki
 • zmiany ogniskowe trzustki – torbiele
 • choroby nowotworowe trzustki
4.Choroby wątroby
 • marskość wątroby, niewydolność
 • autoimmunologiczne choroby wątroby (AIH), zespoły nakładania
 • cholestatyczne choroby wątroby (PBC)
 • metaboliczne choroby wątroby
 • toksyczne uszkodzenia
 • zmiany ogniskowe, nowotworowe wątroby
 • infekcyjne choroby wątroby
5. Choroby dróg żółciowych
 • kamica dróg żółciowych
 • autoimmunologiczne zapalenie dróg żółciowych
 • pierwotne sklerotyzujące zapalenie dróg żółciowych (PSC)
 • przewlekłe choroby zapalne dróg żółciowych o etiologii infekcyjnej, mechanicznej, etc 
 • choroby nowotworowe
6. Kwalifikacja do przeszczepienia wątroby

ZABIEGI WYKONYWANIE W OŚRODKU DIAGNOSTYKI I LECZENIA ENDOSKOPOWEGO
Gastroskopia
1 diagnostyczna
 • z pobraniem testu ureazowego
 • z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego
2 zabiegowa
 • tamowanie nieżylakowych krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • tamowanie żylakowych krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • endoskopowa polipektomia polipów w górnym odcinku przewodu pokarmowego przy użyciu pętli oraz metodą mukozektomii
 • endoskopowe usuwanie ciał obcych z górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • endoskopowa eradykacja zmian naczyniowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego: opaskowanie żylaków przełyku oraz niszczenie zmian naczyniowych bimerem argonowym (APC)
 • endoskopowe zakładanie przezskórnej gastrostomii odżywczej (PEG)
 • endoskopowe zakładanie sondy odżywczej typu Flocare 
 • poszerzanie przełyku przy użyciu poszerzadeł Savary – Gilliarda i balonu ciśnieniowego w nienowotworowych (np. pozapalnych) zwężeniach przełyku oraz achalazji
 • protezowanie przełyku protezami samorozprężalnymi w nowotworowych zwężeniach przełyku
Kolonoskopia
1. diagnostyczna 
 • bez pobrania wycinków do badania histopatologicznego
 • z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego
2. zabiegowa
 • endoskopowa polipektomia polipów jelita grubego z użyciem pętli, metodą mukozektomii oraz metodą dyssekcji podśluzówkowej
 • endoskopowe tamowanie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • endoskopowe usuwanie ciał obcych z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • endoskopowa eradykacja zmian naczyniowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego przy użyciu bimeru argonowego (APC)
 • poszerzanie zwężeń jelita grubego o łagodnym charakterze przy użyciu balonu ciśnieniowego
 • protezowanie protezą samorozprężalną nowotworowych zwężeń jelita grubego
ECPW
 • endoskopowe usuwanie złogów z dróg żółciowych
 • endoskopowe protezowanie zwężeń dróg żółciowych o etiologii nowotworowej i nienowotworowej protezami plastikowymi i samorozprężalnymi
 • endoskopowe protezowanie przewodu Wirsunga w przebiegu zmian zapalnych
EUS
 • badanie diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmowego, trzustki i dróg żółciowych
 • badanie z pobraniem biopsji 
Przezskórne protezowanie dróg żółciowych

Przygotowanie do kolonoskopii (DOCX, 39.2KB)Lokalizacja

Budynki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok

 

Telefony

Centrala
85 74 88 100

Lekarz Kierujący Oddziałem
85 74 88 444

Pokój lekarski:
Odcinek I - 85 74 88 348,
Odcinek II - 85 74 88 452

Pielęgniarka Oddziałowa
85 74 88 479

Dyżurka pielęgniarek
Odcinek I - 85 74 88 467,
Odcinek II - 85 74 88 492

Sekretariat
85 74 88 479, fax 85 74 88 289

Pracownia endoskopii:
Rejestracja 85 74 88 445,

kom.  533 328 083