Jesteś na stronie: Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki/Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Oddziały i poradnie

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki/Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Lekarz Kierujący Oddziałem: Dr n. med. Jerzy Bychowski

Dr n. med. Edyta Siedlecka- Czykier, Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego: Lek. med. Andrzej Radziszewski

Pielęgniarka Oddziałowa: Krystyna Kozłowska

Starsi asystenci:

Dr n.med. Henryk Grzesiak

Lek. med. Marek Kwiatkowski

Lek. med. Dorota Toczydłowska- Lasota

Dr n.med. Tomasz Jackowski

Lek. med. Aneta Kuć- Zaręba

Lek. med. Marcin Wiliński

Lek. med. Marcin Myszko

Lek. med. Adrian Kubiś

Lek. med. Emilia Tarasewicz

Lek. med. Kamil Grabarczyk

`Ośmiu lekarzy posiada specjalizację z zakresu kardiologii, dwoje z hypertensjologii, a troje jest w trakcie specjalizacji z kardiologii.

Rezydenci

Lek. med. Anna Guzowska- Suchowolec

Lek. med. Agnieszka Samojlik

Lek. med. Katarzyna Polecka

Lek. med. Agnieszka Tomaszek

Lek. med. Jakub Backiel

Lek. med. Marta Kozłowska

Lek. med. Tomasz Ogrzyński

Lek. med. Weronika Kliszewska

Lek. med. Joanna Krasuska

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

ORAZ ODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

Oddział liczy 42 łóżka na salach 2-, 3- i 6- osobowych oraz w pełni wyposażonych 8 łózek intensywnego nadzoru kardiologicznego, na których prowadzona jest:

– diagnostyka i leczenie ostrych zespołów wieńcowych

– diagnostyka i leczenie przewlekłych zespołów wieńcowych

– diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca

– diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

– leczenie niewydolności serca

– leczenie zapalenia wsierdzia, mięśnia sercowego i osierdzia

– diagnostyka i leczenie wad serca wrodzonych i nabytych

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Kardiologii wynosi około 2500 rocznie.

W ramach Oddziału od 2010 roku funkcjonuje Pracownia Hemodynamiki, zajmująca się inwazyjnym leczeniem ostrych zespołów wieńcowych: zawałów serca STEMI i NSTEMI, niestabilnej dławicy piersiowej oraz przewlekłych zespołów wieńcowych. W ramach w pełni nowocześnie wyposażonej Pracowni wykonuje się rocznie ponad 700 koronarografii oraz ponad 400 zabiegów angioplastyki wieńcowej, co daje jej status pracowni typu B.

Od 2009 roku przy Oddziale Kardiologii funkcjonuje Pracownia Wymiany i Implantacji Stymulatorów Serca, w ramach której dokonuje się:

– implantacji elektrod endokawitarnych

– wszczepiania stymulatorów serca jedno- i dwujamowych

– wymiany stymulatorów jedno- i dwujamowych

Liczba implantacji wynosi około 150 urządzeń różnego typu rocznie.

W Dziale Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Układu Krążenia przy Oddziale Kardiologii wykonuje się badania ekg, elektrokardiograficzne próby wysiłkowe na bieżni ruchomej oraz badania echograficzne serca przezklatkowe i przezprzełykowe.

Przy Oddziale Kardiologii istnieje od lat Poradnia Kardiologiczna oraz Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, w której pracuje na stałe 1 lekarz kardiolog oraz oddelegowani trzej lekarze z Oddziału. W Poradni udzielanych jest około 4600 porad rocznie.

Lokalizacja

Budynki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok (parter - pion Interny)

 

Telefony

Centrala
85 74 88 100

Ordynator
85 74 88 400

Sekretariat
85 74 88 406, fax - 85 74 88 600

Pokój lekarski
85 74 88 416

Dyżurka pielęgniarek
85 74 88 424

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego:

Ordynator 85 7488436

Pokój lekarski 85 7488401

Dyżurka pielęgniarek 85 7488433