Aktualności

Zmiana centrali telefonicznej w Szpitalu

1 grudnia 2022

W związku ze zmianą centrali telefonicznej w Szpitalu informujemy o możliwych przejściowych trudnościach z dodzwonieniem się pod niektóre numery telefonów. 

Informujemy również, że zostały wyłączone możliwości wysyłania faksów na numery Szpitala – prosimy o kontakt drogą e-mailową lub poprzez ePUAP.