"Szpital Twoją drogą do zdrowia"


  • Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursu na stanowisko pielęgniarki epidemiologicznej

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko technika rtg w Pracowni EEG przy Oddzile Neurologii

  • Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek

  • Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia technika elektroradiologii

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 10.02.2015r.

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko pielęgniarki w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz technika rtg w Pracowni EEG przy Oddziale Neurologii

  • Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Śniadecja

Podziękowanie od Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "DROGA"

PDFDrukujEmail

 

Konferencja PL-BY-UA

PDFDrukujEmail

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku wraz z Partnerami projektu PL-BY-UA 2007-2013 ma przyjemność zaprosić na konferencję pn.

„Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych”

która odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2014 r. w Hotelu ESPERANTO w Białymstoku.

Szczegółowy program wydarzenia do pobrania poniżej.

Białystok, 13 lutego 2013 r.Dokumenty do pobrania:


 

System eWUŚ

PDFDrukujEmail

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 roku zostanie uruchomiony w Szpitalu system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), umożliwiający rejestrację i sprawdzenie ubezpieczenia pacjentów jedynie w oparciu o dokument tożsamości i numer PESEL.

 

 

 

   

Potwierdzenie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

PDFDrukujEmail

cert
 

Ogłoszenie o utworzeniu gabinetów POZ

PDFDrukujEmail

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, iż dnia 1 października 2012 roku uruchamia w Szpitalu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 (budynek "C"):

1. Gabinet Lekarza POZ (Lekarza Rodzinnego)
2. Gabinet Pielęgniarki POZ
3. Gabinet Położnej POZ

Zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia druku deklaracji wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Na miejscu oferujemy Państwu szeroki zakres badań diagnostycznych oraz kontynuację leczenia w poradniach specjalistycznych, a w uzasadnionych przypadkach hospitalizacje.

Deklaracje znajdują się w Rejestracji Poradni Specjalistycznych (informacja pod nr. tel.: 85 74 88 301)

 

Z A P R A S Z A M Y

    

Strona 1 z 2