"Szpital Twoją drogą do zdrowia"


  • Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu Udzielającego zamówienia

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 18.04.2016r.

  • Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań urodynamicznych w Poradni Nefrologii Dziecięcej z Pracownią Urodynamiki przez lekarza specjalistę

  • Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko informatyka w Dziale Administracji

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych w Dziale Administracji w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku:

  • Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii

Śniadecja

Zasady postępowania przy pobieraniu opłat za świadczenia medyczne udzielone pacjentom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wysokości tych opłat

PDFDrukujEmail


  • Zarządzenie wewnętrzne nr 57/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 16.06.2015 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy pobieraniu opłat za świadczenia medyczne udzielone pacjentom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wysokości tych opłat. POBIERZ
  • Cennik usług medycznych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im.J.Śniadeckiego w Białymstoku POBIERZ

 

Podziękowanie od Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "DROGA"

PDFDrukujEmail

 

Potwierdzenie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

PDFDrukujEmail

cert
   

Ogłoszenie o utworzeniu gabinetów POZ

PDFDrukujEmail

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, iż dnia 1 października 2012 roku uruchamia w Szpitalu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 (budynek "C"):

1. Gabinet Lekarza POZ (Lekarza Rodzinnego)
2. Gabinet Pielęgniarki POZ
3. Gabinet Położnej POZ

Zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia druku deklaracji wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Na miejscu oferujemy Państwu szeroki zakres badań diagnostycznych oraz kontynuację leczenia w poradniach specjalistycznych, a w uzasadnionych przypadkach hospitalizacje.

Deklaracje znajdują się w Rejestracji Poradni Specjalistycznych (informacja pod nr. tel.: 85 74 88 301)

 

Z A P R A S Z A M Y

  

Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicza

PDFDrukujEmail

tablica_info
   

Strona 1 z 2