"Szpital Twoją drogą do zdrowia"


  • Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w SP ZOZ Woj. Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ns udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko pielęgniarki anestezjologicznej w Bloku Operacyjnym oraz pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w SOR

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny rodzinnej w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  • Ogłoszenie w sprawie unieważnienia konkursu o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez specjalistę w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii - ogłoszony w dniu 21.07.2014r

  • Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii w oddziale oto

Śniadecja

Konferencja PL-BY-UA

PDFDrukujEmail

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku wraz z Partnerami projektu PL-BY-UA 2007-2013 ma przyjemność zaprosić na konferencję pn.

„Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych”

która odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2014 r. w Hotelu ESPERANTO w Białymstoku.

Szczegółowy program wydarzenia do pobrania poniżej.

Białystok, 13 lutego 2013 r.Dokumenty do pobrania:


 

System eWUŚ

PDFDrukujEmail

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 roku zostanie uruchomiony w Szpitalu system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), umożliwiający rejestrację i sprawdzenie ubezpieczenia pacjentów jedynie w oparciu o dokument tożsamości i numer PESEL.

 

 

 

 

Potwierdzenie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

PDFDrukujEmail

cert
   

Ogłoszenie o utworzeniu gabinetów POZ

PDFDrukujEmail

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, iż dnia 1 października 2012 roku uruchamia w Szpitalu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 (budynek "C"):

1. Gabinet Lekarza POZ (Lekarza Rodzinnego)
2. Gabinet Pielęgniarki POZ
3. Gabinet Położnej POZ

Zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia druku deklaracji wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Na miejscu oferujemy Państwu szeroki zakres badań diagnostycznych oraz kontynuację leczenia w poradniach specjalistycznych, a w uzasadnionych przypadkach hospitalizacje.

Deklaracje znajdują się w Rejestracji Poradni Specjalistycznych (informacja pod nr. tel.: 85 74 88 301)

 

Z A P R A S Z A M Y

  

Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicza

PDFDrukujEmail

tablica_info
   

Strona 1 z 2

Biuletyn Informacji Politycznej