"Szpital Twoją drogą do zdrowia"


  • Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ogłoszonego w dniu 31.07.2015r.

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 31.07.2015r.

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Bloku Operacyjnym

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż urządzeń

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko operatora w Sterylizatorni, robotnika magazynowego w Dziale Logistyki, rejestratorkę medyczną w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  • Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

  • Ogłoszenie o unieważnieniu konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Śniadecja

Zasady postępowania przy pobieraniu opłat za świadczenia medyczne udzielone pacjentom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wysokości tych opłat

PDFDrukujEmail


  • Zarządzenie wewnętrzne nr 57/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 16.06.2015 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy pobieraniu opłat za świadczenia medyczne udzielone pacjentom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wysokości tych opłat. POBIERZ
  • Cennik usług medycznych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im.J.Śniadeckiego w Białymstoku POBIERZ

 

Podziękowanie od Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "DROGA"

PDFDrukujEmail

 

Konferencja PL-BY-UA

PDFDrukujEmail

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku wraz z Partnerami projektu PL-BY-UA 2007-2013 ma przyjemność zaprosić na konferencję pn.

„Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych”

która odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2014 r. w Hotelu ESPERANTO w Białymstoku.

Szczegółowy program wydarzenia do pobrania poniżej.

Białystok, 13 lutego 2013 r.Dokumenty do pobrania:


   

System eWUŚ

PDFDrukujEmail

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 roku zostanie uruchomiony w Szpitalu system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), umożliwiający rejestrację i sprawdzenie ubezpieczenia pacjentów jedynie w oparciu o dokument tożsamości i numer PESEL.

 

 

 

 

Potwierdzenie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

PDFDrukujEmail

cert
   

Strona 1 z 2