Jesteś na stronie: Rejestracja on-line

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Dla pacjenta

Rejestracja on-line

Rejestracja za pomocą portalu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Portal umożliwia szybką rejestrację na wizytę do poradni specjalistycznej. Dostęp do rejestracji online otrzymuje każdy pacjent, który założy konto na Portalu.

rejestracja do poradni

 

Rejestracja za pomocą poczty elektronicznej

W celu dokonania rejestracji on-line prosimy o wysłanie emaila na adres pomoc@sniadecja.pl z podaniem nastepujących danych:

  1. Imie i nazwisko
  2. PESEL
  3. Adres zamieszkania
  4. Telefon
  5. Nazwę poradni (ewentualnie nazwisko lekarza)
  6. Czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia
  7. Dane ze skierowania (data skierowania, jednostka kierujący, lekarz kierujący, rozpoznanie).

Wynikiem potwierdzenie rejestracji będzie email zwrotny z wyznaczonym terminem udzielenia świadczenia. Czas oczekiwania na odpowiedź – około 2 dni robocze

 

Uwaga!

Pacjent wpisany na listę oczekujących jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania w terminie 14 dni, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Dotyczy to pacjentów rejestrujących się na pierwszą wizytę.

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r, poz. 1138)