Jesteś na stronie: Rejestracja on-line

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Dla pacjenta

Rejestracja on-line

Rejestracja za pomocą portalu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Portal umożliwia szybką rejestrację na wizytę do poradni specjalistycznej. Dostęp do rejestracji online otrzymuje każdy pacjent, który założy konto na Portalu.

rejestracja do poradni

 

Rejestracja do poradni specjalistycznych za pomocą poczty elektronicznej

W celu dokonania rejestracji on-line do poradni prosimy o wysłanie emaila na adres pomoc@sniadecja.pl z podaniem następujących danych:

  1. Imie i nazwisko
  2. PESEL
  3. Adres zamieszkania
  4. Telefon
  5. Nazwę poradni (ewentualnie nazwisko lekarza)
  6. Czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia
  7. Dane ze skierowania: kod PIN lub – w przypadku skierowania papierowego – data skierowania, jednostka kierująca, lekarz kierujący, rozpoznanie. 

Wynikiem potwierdzenia rejestracji będzie telefon z komórki organizacyjnej Szpitala lub email zwrotny z wyznaczonym terminem udzielenia świadczenia. Czas oczekiwania na odpowiedź – około 2 dni robocze

Uwaga!

Pacjent wpisany na listę oczekujących, który nie dostarczył kodu PIN e-skierowania, jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania w terminie 14 dni, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Dotyczy to pacjentów rejestrujących się na pierwszą wizytę.

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r, poz. 1138)