Jesteś na stronie: Skargi i wnioski

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Dla pacjenta

Skargi i wnioski

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków określa § 56. „Regulaminu Organizacyjnego ” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

W sytuacji naruszenia swoich praw pacjent może złożyć skargę do:

  • Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarki Koordynującej;

  • Ordynatora Oddziału / Lekarza Kierującego Oddziałem;

  • Dyrektora Szpitala / Zastępców Dyrektora Szpitala;

  • Kierownika Działu.

Pacjentów przyjmuje:

Dyrektora Szpitala – czw. w godz. 10:00-11:00

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – wt. w godz. 12:00-13:00

Skargę (wniosek) dotyczącą działalności SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku można składać:

listownie na adres:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok

pisemnie w kancelarii lub sekretariacie w budynku administracji Szpitala

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 (I piętro)

mailowo na adres: sekretariat@sniadecja.pl

 

W sytuacji naruszenia swoich praw pacjent może również złożyć skargę do:

 

1. Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Sekcja Skarg i Wniosków

ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

pn. 8:00-18:00; wt.-pt. 8:00-16:00

Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu oraz pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej (sekretariat@nfz-bialystok.pl), za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

2. Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
tel. 800 190 590

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

formularz kontaktowy: www.gov.pl/rpp/napisz-do-nas

EPUAP – adres skrzynki: /RZPP/SKRYTKA

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590

(jest ona czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu)

 

3. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

ul. Wiejska 16, 00-490 Warszawa

tel. 22 556-44-40 (pn.-pt. w godz. 10:00–14:00)
fax:
22 556-44-50
e-mail:
hfhr@hfhr.pl

 

4. Rzecznika Praw Dziecka

ul. Chocimska 6 , 00-791 Warszawa
tel. (22) 583-66-00, 800 12 12 12, fax: 22 583-66-96

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

(pn.-pt. w godz. 8:15-16:15)

telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

 

 

 

 

 

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych czy postępowania lekarza, pielęgniarki lub położnej w sposób sprzeczny z przepisami prawa albo zasadami etyki zawodowej, pacjenci mogą zwrócić się do:

1. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku

ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok (pok. 103)

tel: 85 732-19-35 (tonowo 3)

(Godziny urzędowania Rzecznika: każdy czwartek, godz. 10.00-13.00. W sprawach pilnych proszę kontaktować się codziennie)

2. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12/19, 15-097 Białystok

tel. 85 747-00-16

tel./fax 85 744-11-09

e-mail: oroz@oipip.bialystok.pl

(dyżury pełnione są w drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 15:00-17:00)