Aktualności

Aktualne zasady odwiedzin w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku

15 czerwca 2021

W związku z ograniczeniem liczby zakażeń wirusem SARS – CoV – 2 w Polsce, przywraca się odwiedziny osób bliskich w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Będą się one odbywały według następujących zasad:

1. Odwiedziny dotyczą pacjentów hospitalizowanych na wszystkich oddziałach Szpitala Wojewódzkiego;

2. Zgodę wydaje Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz dyżurny biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta i aktualną sytuacją epidemiologiczną;

2. U chorego może znajdować się jedna osoba odwiedzająca;

3. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 minut;

4. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do higieny rąk przed i po odwiedzinach.

5. Jeżeli jest to możliwe, odwiedziny powinny mieć miejsce poza salą pacjenta, w pomieszczeniu,

w którym nie przebywają inni pacjenci;

6. Osoba odwiedzająca i odwiedzana powinna mieć założoną maskę chirurgiczną zakrywającą nos i usta;

7. Jeżeli odwiedziny odbywają się na sali, w której przebywają inni pacjenci,osoba odwiedzająca zakłada też fartuch ochrony;

8. Środki ochrony osobistej wydaje pielęgniarka w punkcie pielęgniarskim;

9. Osoba bliska może przynieść pacjentowi rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału(lekarzem lub pielęgniarką).

10. Wychodząc z oddziału, środki ochrony osobistej należy wyrzucić do kosza na odpady medyczne niezakaźne;

11. Osobą odpowiedzialną za przebieg odwiedzin jest lekarz lub pielęgniarka dyżurna.