Jesteś na stronie: Brakowanie dokumentacji medycznej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Brakowanie dokumentacji medycznej

Wszyscy zainteresowani Pacjenci

Na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2009 Nr 52 poz. 417) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015 poz. 2069) informuję, że z uwagi na upływający okres przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej (historie chorób z leczenia szpitalnego) pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w roku 1999.

Przeznaczone do zniszczenia (brakowania) historie chorób można będzie odbierać do dnia 06.08.2021 r. po uprzednim złożeniu wniosku w Dziale Administracji (komórka organizacyjna odpowiedzialna za udostępnianie dokumentacji medycznej – tel. 85 74 88 532).

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Szpitala (sekcja „Dla Pacjenta” → „Dokumentacja medyczna”).

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 06.07.2021 r.


Dokumenty do pobrania: