Jesteś na stronie: Brakowanie dokumentacji medycznej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Brakowanie dokumentacji medycznej

Wszyscy zainteresowani Pacjenci

Na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2017.1318 t.j.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08) informuję, że z uwagi na upływający okres przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej (historie chorób z leczenia szpitalnego) pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w roku 1997. Przeznaczone do zniszczenia (brakowania) historie chorób można będzie odbierać do dnia 31.07.2018 r. po uprzednim złożeniu wniosku w Dziale Administracji (komórka organizacyjna odpowiedzialna za udostępnianie dokumentacji medycznej – tel. 85 74 88 532). Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Szpitala (sekcja „Dla Pacjenta” → „Dokumentacja medyczna”).

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 12.06.2018 r.


Dokumenty do pobrania: