Jesteś na stronie: Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie na świadczenie usług głównego energetyka

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie na świadczenie usług głównego energetyka

Białystok, 24.02.2021 r.

Ogłoszenie
o najkorzystniejszej ofercie na świadczenie usług głównego energetyka
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na świadczenie usług głównego energetyka
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przekazuje poniższe informacje:

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę:

SED Robert Cimochowski,
ul Transportowa 3/35,
15-399 Białystok