Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursów ofert PK Nr 05/2021

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursów ofert PK Nr 05/2021

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursów ofert PK Nr 05/2021 ogłoszonego 02.03.2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji
(7:00-15:00) oraz pełnienie dyżurów medycznych.

• Anetta Lenartowicz
• Ewa Chomik
• Ewa Sokół
• Marzena Zaniewska
• Monika Bleszko
• Sebastian Kuklo

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji
(7:00-15:00) oraz pełnienie dyżurów medycznych.

• Iwona Kowalczyk
• Janina Józefowicz
• Joanna Wawrzeniuk
• Ina Stiepaniuk
• Jolanta Sawicka
• Barbara Owczarz
• Anna Trembowska
• Urszula Woronowicz
• Wioleta Rakowska
• Sylwia Krajewska
• Helena Sidorska

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 10.03.2021 r.