Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursów ofert PK Nr 19/2022 ogłoszonego 05.09.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursów ofert PK Nr 19/2022 ogłoszonego 05.09.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji (7:00-15:00) oraz pełnienie dyżurów medycznych.
  • Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Sebastian Kuklo, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/10, 15-687 Białystok
  • Monika Bleszko ul, Słowackiego 79, 19-100 Mońki

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 16.09.2022 r.