Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 21/2017 ogłoszonego 06.03.2017 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 21/2017 ogłoszonego 06.03.2017 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji ( co najmniej 2 lata) w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym

  • 1. Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Przystupa, 15-352 Białystok, ul. Wiejska 72/36

II. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji( co najmniej 2 lata) w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  • 1. Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Przystupa, 15-352 Białystok, ul. Wiejska 72/36

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, dnia 17.03.2017 r.