Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 30/2017 ogłoszonego 24.05.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 30/2017 ogłoszonego 24.05.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie całodobowych świadczeń  medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym   

– ANMED Anna Walesiuk, 16-001 Kleosin, Ignatki-Osiedle ul. Jodłowa 8a/19

– Indywidualna Praktyka Lekarska Izabela Ewa Nowacka, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Staszica 9

– Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Mirosław Tarasiuk, 15-249 Białystok, ul. Gdańska 10/1

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 05.06.2017r.