Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 42/2017 ogłoszonego 03.07.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 42/2017 ogłoszonego 03.07.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

I. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie kardiologii  lub chorób wewnętrznych  w  Oddziale  Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej oraz w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w godzinach normalnej ordynacji i pełnienie dyżurów medycznych oraz implantacja stymulatorów jednojamowych i dwujamowych ( VVI i DDD)

1) Praktyka Lekarska KARIAD Adrian Kubiś, 15-642 Białystok, ul. Lawendowa
2) Prywatna Praktyka Lekarska Marcin Wiliński, 15-404 Białystok, ul. Młynowa
3) JACMED Indywidualna Praktyka lekarska Jackowski Tomasz, 15-375 Białystok, ul. Kaczorowskiego

 

Z up. Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr. n. med. Agnieszka Janke

 


Białystok, dnia 07.07.2017 r.