Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 43/2017 ogłoszonego 10.07.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 43/2017 ogłoszonego 10.07.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie : wykonywania zabiegów termoablacji zmian przerzutowych i pierwotnych oraz wykonywania badań USG

– Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Szymański, 15-873 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino

 

 

 

 

Z up. Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr. n. med. Agnieszka Janke

 


Białystok, 2017.07.14.