Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 61/2017 ogłoszonego 05.10.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 61/2017 ogłoszonego 05.10.2017r.

 

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

 

– pełnienie dyżurów  medycznych przez lekarza specjalistę  I lub II stopnia w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej

Grażyna Rudzińska, 15-232 Białystok, ul. Mickiewicza

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 2017.10.10.