Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 01/2019 ogłoszonego 31.12.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 01/2019 ogłoszonego 31.12.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

    1. Udzielanie świadczeń  zdrowotnych przez lekarza POZ w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tamara Koniuch

    2. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
    • Prywatny Specjalistyczny Gabinet Laryngologiczny Ewa Jadwiga Lorek
    • Prywatna Praktyka Lekarska Robert Michał Hojden
    • Praktyka Lekarska Karolina Krutul-Hojden
    • Kontraktowy Gabinet Laryngologiczny Anna Ziniewicz Spółka Jawna

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 08.01.2019 r.