Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 02/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 02/2020

 Samodzielny Publiczny

 Zakład Opieki Zdrowotnej

 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

 im. Jędrzeja Śniadeckiego 

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 02/2020 ogłoszonego 15.01.2020 r.

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:  

  

  1. Udzielanie świadczeń  zdrowotnych przez lekarza POZ w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

  

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

 

  • Prywatna Praktyka Lekarska – lek. med. Elżbieta Korszun

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala

dr. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


 

Białystok, 23.01.2020 r.