Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 05/2023 ogłoszonego 28.02.2023 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 05/2023 ogłoszonego 28.02.2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii / radiodiagnostyki w Dziale Diagnostyki Obrazowej w formie badań RTG, opisów badań TK, RM, badań i opisów USG, pełnienie dyżurów medycznych.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Garkowska, Białystok, ul. Warmińska 31/4

 • lek. Kamil Krysiuk Indywidualna Praktyka Lekarska, Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 37/48

 • Diagnostyka Medyczna – USG Mariusz Adam Januszko, Rafałówka, Rafałówka 156A

 • Danuta Kowalczuk, 18-106 Turośń Kościelna, Markowszczyzna 44E

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Kubarewicz, 15-301 Białystok,
  ul. Mazowiecka 37D/26

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Tercjak-Rećko, 15-304 Białystok,
  ul. J. Waszyngtona 36/60

 • Justyn Kordecki, 15-225 Białystok, ul. Artura Grottgera 12/16

 1. Udzielanie świadczeń medycznych w formie badań TK oraz dyżurów przez technika elektroradiologa w Pracowni Tomografii Komputerowej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

 • Małgorzata Lewandowska, 15-057 Białystok, ul. B. Chrobrego 5c/1

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 21.03.2023 r.