Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 06/2018 ogłoszonego 05.12.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 06/2018 ogłoszonego 05.12.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych
– Iwona Łukaszewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 16-070 Choroszcz, ul. Sienkiewicza
– Prywatna Praktyka Lekarska Dorota Luiza Zalewska, 15-185 Białystok, ul. Chłopska
– Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Milena Romanowska, 16-001 Kleosin, Ignatki ul. Piękna

 

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 14.12.2017r.