Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 06/2021

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 06/2021

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 06/2021 ogłoszonego 04.03.2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Świadczenia medyczne w formie badań, opisów: USG, USG metodą DOPPLERA, USG stawów, opisów badań RM oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii / radiodiagnostyki
w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Badania, opisy badań USG, USG metodą dopplera, opisy badań RM:
• Kamil Krysiuk

Pełnienie dyżurów medycznych w Dziale Diagnostyki Obrazowej
• Janusz Paweł Malijewski
• Kamil Krysiuk
• Łukasz Popławski

2. Udzielanie świadczeń medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia
w dziedzinie neurologii na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Udzielanie świadczeń medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych:
• Beata Hnat

Udzielanie świadczeń medycznych w formie pełnienia dyżurów medycznych:
• Maria Furman-Kukowska
• Irena Marianna Grabowska
• Piotr Rudziński
• Monika Ściana-Oleszczuk

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 23.03.2021 r.