Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 08/2019 ogłoszonego 07.02.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 08/2019 ogłoszonego 07.02.2019 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  położnictwa na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
    • Twoja Położna Beata Bołdak
  2. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
    • Magda Czokajło
    • Łukasz Nurkowski Ratownictwo Medyczne

 

Białystok, 18.02.2019 r.